تحقیق در مورد مديريت و ارتباط 20 ص

تحقیق در مورد مديريت و ارتباط 20 ص |1619793|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد مديريت و ارتباط 20 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

قسمتی از متن .doc :

ارتباطات

افزايش جريان اطلاعات

هدفهاي رفتاري

شما پس از خواندن اين گفتار و پاسخ به سوالات آن قادر خواهيد بود:

ارتباطات را تعريف كنيد.

نقش سنتي راتباطات را بيان نمائيد.

عقايد و نظريه‌پردازان پيشتاز مديريت را بدانيد.

هدف ارتباطات را تعريف كنيد.

ارتباطات يك طرفه و دو طره را تشريح كنيد.

موانع ارتباطات اثربخش را تعريف كنيد.

غلبه بر موانع ارتباطات بين افراد را بيان كنيد.

ارتباط غيرموثر را تميز دهيد.

ارتباطات بين افراد را تعريف كنيد.

فرايند ارتباطات را به طور كامل با نمودار نشان دهيد.

ارتباط غيركلامي را تشريح كنيد.

سيستم‌هاي ارتباط ترجيحي را بيان نمائيد.

مقدمه:

بدون شك ارتباطات نقش مهمي در اثربخشي مديريت و سازمان ايفا مي‌كند. طرف ديگر سكه اينكه‏‏، ارتباطات معمولاَ به عنوان ريشه‌هاي واقعي همه‌ي مشكلات جهان است. زيرا نزاع‌هاي خانوادگي‏، تعصب‌هاي اخلاقي‏، جنگ بين ملتها‏، شكاف نسلها، مباحثه‌هاي صنعتي و تعارض سازماني توصيفي از سوء ارتباطات مي باشد. اينها فقط نمونه هايي از مشكلات بيشمار ارتباطات غيرموثر است. به طور واضح اين تفكر مي تواند خيلي فراتر رود، به طوري كه ارتباطات يك ضربه گير و عصاي دست مناسبي بشود. ولي با اين حال همه مشكلات سازمان و تعارض هاي بين افراد از درهم ريختگي اطلاعات نيست، بلكه انگيزش‏، فشار عصبي، تصميم گيري و غيره مي تواند در اين مشكلات سهيم باشند. اما هنوز اين حقيقتي است كه فرآيند ارتباطات يك مشكل اصلي در اغلب فعاليت هاي بشري و سازماني مي باشد.

نقش ارتباطات سنتي

مباحث مديريتي سنتي تاكيد بسيار ناجيزي برارتباطات دارد. اگر چه ارتباطات به ضمني به وظيه دستور صادركردن مديريت و اصل ساختاري سلسله مراتب دلالت داشت، ولي نظريه پردازان سنتي هرگز به طور كامل در تئوري‌هاي مديريت آن را جاي نداده‌اند. همزمان‏، آنها به‌طور كلي نقش ارتباطات غيررسمي را در رابطه با مشكل مكمل آن ارتباطات رسمي و كانالهاي سلسله مراتبي مشخص كردند.

اگر در يك سازمان فرضي، كانالهاي رسمي براي تبادل اطلاعات دنبال شود، بايستي ارتباط برقرار شده و سپس بازگشت نمايد و با يك نشست و صرف اجياناَ ساعت‌هايي مي‌تواند از هدررفتن هفته‌ها وقت و انرژي جلوگيري به عمل آورد.

«چستر بارنارد» در اواخر سال‌هاي 1930 به نحو معناداري ارتباطات را به عنوان يك پويايي مهم رفتار سازمان معرفي نمود. او ارتباطات را نيرودهنده عمده در سازمان معرفي كرد و با هدف و تمايل مشترك خدمت نمودن به عنوان يكي از سه عامل اوليه سازمان ناميد.

به زغم وي ارتباطات‏، سازمان را به يك سيستم پوياي همكارانه تبديل مي‌كند و اهداف سازمان را با افراد آن پيوند مي‌دهد. تكنيك‌هاي ارتباطي زبان نوشتاري و كلامي است كه نه تنها براي بدست‌آوردن هدف‌هاي سازمان ضروري است‏، بلكه يك مشكل بالقوه براي سازمان مي‌باشد. عدم حضور يك تكنيك مناسب ارتباطي امكان تطبيق بعضي از هدف‌ها را به عنوان اساس و پايه سازمان از بين مي‌برد. تكنيك‌هاي ارتباطات‏ شكل دروني سازمان را مي‌سازد.

قبل از اختيار و قدرتي كه از حانب فرادستان داده شود، تفاهم و درك بايد انجام گردد. هفت عامل ويژه ارتباطات را كه در ايجاد و نگهداريقدرت و اختيار در سازمان بسيار بااهميت مي‌باشند، به طور خلاصه به قرار زيرند:

مجاري ارتباطي به طور دقيق شناخته شوند.

كانال ارتباطي رسمي مشخصي براي هريك از اعضاي سازمان موجود باشد.

مجاري ارتباطي تا حد امكان كوتاه و مستقيم باشند.

تمامي مجاري ارتباطي بايد به طور طبيعي مورد استفاده قرار گيرند.

ستاد ارتباطات داراي صلاحيت باشند.

ضمن فعاليت سازمان‎، خطوط ارتباطي نبايد قطع گردند.

هر ارتباطي به طور رسمي معتبر باشد.

تعريف ارتباطات

واژه ارتباطات در جوامع نوين به وسيله همه، از جمله افراد عادي، دانشمندان رفتاري، كارورزان مديريت و غيره به كار مي‌رود. اين واژه براي توضيح خطاهاي اجتماع به طور كل و سازمان بكار مي‌رود. ولي علي‌رغم مورد استفاده وسيع آن، تعداد اندكي از مردم عادي و عده‌اي از مديران اين واژه را مي‌توانند به طور مختصر تعريف كنند. مشكل اساسي در اينجاست كه متخصصان ارتباطات، هنوز خودشان به يك تعريف مشترك نرسيده‌اند.

در ادبيات رفتار سازماني تعريف ارتباطات عبارت است از انتقال مفاهيم اطلاعات كه براي اين منظور‏، سمبلهايي را بكار مي‌برند. براي مثال نتيجه تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه ارتباطات درك و تفاهم است و غيرقابل رويت مي‌باشد. اين عناصر نشانه‌اي يا نمادي و نهان، در فرهنگ‌ها جاي گرفته و به فرآيند ارتباطات قابل رويت مفهوم بخشيده است. ارتباطات در حقيقت يك فرايند شخصي است كه درگير تبادل رفتار است.

ارتباطات بين افراد به تكنولوژي بستگي ندارد، بلكه به نيروهايي در انسان‌ها و محيط اطراف آنها مربوط مي‌شود و اين فرآيندي است بين افراد.